Vand rigtigt

En etableret græsplæne tåler for det meste tørke godt, og du behøver ikke vande ofte, men når du gør det skal det gøres grundigt.

Vand gerne om morgenen eller om aftenen hvor fordampningen er mindst.

Hvis du bruger en plænevander, så stil en beholder med lige sider et stykke væk fra sprederen. Når der er 2,5 cm vand i beholderen, kan du flytte vanderen og beholderen. Kontroller efter vandingen hvor dybt jorden er fugtig. Den bør være fugtig ned til 10-15 cm. Noter dig hvor længe det tog at vande, så er det nemmere næste gang.

Nysået græsplæne

Har du en nysået græsplæne gælder det modsatte; her skal du vande ofte men lidt. For meget vand får frøene til at flyde rundt og sætte sig i klumper. For det absolut bedste resultat skal du vande en nyslået plæne 3-4 gange om dagen.

Uanset hvor mange gange om dagen du har mulighed for at vande, er det vigtigste at du vander regelmæssigt til frøet har fået fat og kommer op, hvilket kan tage op til fire uger afhængigt af græsfrøblandingen.

Når du begynder at vande, vokser frøet og søger ned i jorden for at opbygge et rodsystem. Det spirende frø er meget følsomt overfor tørke når det lige er kommet ud af frøkernen og hvis du afbryder vandingen tørrer det spirende frø ind og dør. For det blotte øje kan det se ud som frøet slet ikke er spiret, men i dette tilfælde er det ikke en fejl i frøets spireevne, men et resultat af den afbrudte vanding.

Published date: December 09, 2021