Sneskimmel

Sporerne spredes med luften, sko og maskiner, men findes også latent i græsset. Alle græssorter kan angribes, men enårig rapgræs er særligt udsat. Trives i fugtige miljøer og kan udvikle sig under sneen hvor det lægger sig som et tæt væv som holder på fugten og hindrer græsset i at få ilt.

Vigtigt

Gå ikke på græsplænen når den er tildækket af sne, og saml ikke sne sammen i bunker på græsplænen.

Hvis angrebet ikke er alt for alvorligt kan græsplænen komme sig når jorden tørrer i løbet af foråret. Er angrebet slemt, kan andre vækstarter etablere sig på stedet.

Når sneen smelter skal du rive det døde græs væk fra de angrebne områder med det samme, men en plastrive med brede tænder. Hvis ikke græsset kommer igen når temperaturen stiger, skal du forsigtigt rive lidt i jorden for at give luft, topdresse, og så nyt græs.

Undgår sneskimmel ved at give græsset de bedste forudsætninger for overvintring. Om efteråret er det vigtigt at få klippet græsset inden sneen kommer, da højt græs skaber det bedste miljø for sneskimmel. Gød med en næring der ikke indeholder kvælstof da det stimulerer vækst og forhindrer græsset i at gå i hvile. Gå ikke på plænen når den er dækket af sne, og saml ikke sneen i driver på plænen.

Sneskimmel

  • Riv sneskimmel væk når sneen smelter om foråret.
  • Giv topdress og så nyt græs når græsplænen er tør.
  • Giv efterårsgødning inden vinteren for at forstærke modstandskraften.

Sporerne spredes med luften, sko og maskiner, men findes også latent i græsset. Alle græssorter kan angribes, men enårig rapgræs er særligt udsat. Trives i fugtige miljøer og kan udvikle sig under sneen hvor det lægger sig som et tæt væv som holder på fugten og hindrer græsset i at få ilt.

Published date: December 09, 2021