Rust

Sporene kan spredes med luften, via sko og maskiner. Vask redskaber og sko af for ikke at sprede svampen. Rustsvampe trives på jord med lav pH-værdi, sur jord og mangel på kvælstof.

Dette er et forbigående fænomen som kan afhjælpes ved hjælp af gødning. Giv gødning tre gange hver sæson, hvis det regner meget, kan det være nødendigt at gødning flere gange.

Published date: December 09, 2021