Pollinering- en økosystemtjeneste

For at pollineringen kan finde sted, har pollenkornene, som indeholder plantens hanlige kønsceller, brug for at tage sig fra en plante til en anden. Med pollinering menes selve overføringen af pollen fra blomstens lommestøvdragere (hanlige organ) til frugtanlægget (hun organ). For at befrugtningen kan finde sted kræves det også at pollenkornet vokser ud og udvikler en lommestøvdrager. Lommestøvdrageren vokser ned igennem frugtanlægget til ægget og muliggør foreningen mellem de hanlige og hunlige gener.  

Krydsbestøvning indebærer at to planter er indblandet i pollineringen. Befrugtningen kan også ske ved selvbestøvning, hvilket indebærer at pollen fra et og samme plante befrugter sig selv. Al bestøvning afhænger af, at pollen når mærket. Det kan ske med hjælp af insekter, eller via vind og vand.

Hvad er pollen?

Pollen er et frømel og et befrugtningsorgan for blomster og bærbuske. Pollen er biernes eneste proteinkilde og spiller en vigtig rolle som føde i bikubens yngels kammer. Når bierne samler pollen fra forskellige blomster spreder den samtidig pollen mellem dem og gør på den måde en afgørende indsats for pollineringen.

Hvad er nektar?

Nektar er en sukkerholdig væske som findes hos de fleste planter, oftest i blomsterne. Nektar består af forskellige sukkerarter, hovedsagelig rør-, frugt- og druesukker. Hovedsagelig ligger sukkerkoncentrationen omkring 25 procent. Nektar kaldes nogen gange og meget passende for "honningvand" eller "honningsaft". 

Blomsternes nektar kan være lettere eller sværere at komme til. Bier og andre pollinerende insekter har lange suge snabler eller andre passende munddele der giver dem mulighed for at drage fordel af svært tilgængelig nektar. De lader oftest planter med let tilgængelig nektar være, til fordel for andre insekter.

Sådan her hjælper du havens pollinerer

  1. Sørg for der findes blomstrende planter fra forår til frem i sensommeren.
  2. Lav en sti til bierne, når du klipper græsset.
  3. Overvej at lade en del af din græsplæne blive en eng.
  4. Tilbyd insekthuse.
  5. Dyrk økologisk.
Published date: December 08, 2021