Gødning

Jævn spredning

Med en spredervogn er det let at sprede gødningen jævnt på plænen.


Giv gødning samtidigt med du vander så gødningskornene smelter ned i jorden.


Det giver et hurtigere resultat og hvis du spilder, eller bruger mere end anbefalet, så mindskes risikoen for brandskader, hvilket kan give brune pletter i plænen. Hvis du gøder lige før det regner, sparer du vand. I tørkeperioder skal du vande gødningen ned. Sæt en vandspreder op og lad den stå at vande i en time. Gentag vandingen dagen efter, og gå så over til normale vandingsintervaller.

Forår og sommer

Forår og sommer skal du vælge en langtidsvirkende gødning som indeholder meget kvælstof.

Når græsplænen er tør og væksten er startet, skal du gøde og kalke første gang, det hjælper græsplænen med skader fra vinteren.

I foråret er græsset vækst størst, derfor skal du gøde en gang til, for at græsset skal beholde sin grønne farve og den stadig har vækst, som gør den modstandsdygtig mod ukrudt samt mos.

Efterår

I slutningen af efteråret har græsplænen ekstra brug for kraft for at klare vinteren.


Du bør ikke gødske for sent på sæsonen med din almindelige gødning med kvælstof, da græssets vokseperiode skal stoppe inden vinteren. Forbered græsplænen og havens andre planter  med efterårsgødning som ikke indeholder kvælstof, men blot gør græsset klar til vinteren.

Anvend efterårsgødning uden indhold af kvælstof, men med både fosfor og Kalium. Kalium forstærker cellevæggene hvilket giver hvert strå mere kraft til at modstå eks. vis sneskimmel. Det giver sågar græsset bedre vintermodstandskraft da det også øger sukkerindholdet i saften i strået, ligesom glykol i sprinklervæske til bilen.

Selv fosfor er godt for vintermodstandskraften, da det forstærker græssets rødder så væksten kommer lettere i gang når foråret kommer.

Sådan gør du;

  1. Er der mos i græsplænen, så skal den behandles mindst en uge før du gøder.
  2. Vælg en langtidsvirkende gødning. Gød første gang når græsplænen er tør og begynder at spire.
  3. I forsommeren har græsplænen brug for en ekstra givende gødning.
  4. Brug en efterårsgødning uden kvælstof inden vinteren kommer.

Dyrkningstips!

Substral Super Gramino indeholder langtidsvirkende næring og du skal derfor blot gøde 2 gange på en sæson, om foråret samt midt på sommeren for en forsat god vækst.

Published date: December 09, 2021